Click Create Account (for new customers) or Login (for existing customers). For more details, please view student booklist (Andalus or Cordova) and infographic for new / existing student.
  • Siri Buku Latihan Bahasa Melayu 2

Siri Buku Latihan Bahasa Melayu disediakan untuk mengenalkan pelajar pengajaran Bahasa Melayu dengan tema yang berkaitan dengan nilai moral universal. Tema yang dipilih mempunyai nilai yang boleh menyumbang kepada pembangunan pelajar, untuk menjadi insan yang faham setiap berlaku dengan kehendakNya. Buku ini juga mengenalkan sejarah dan budaya masyarakat Melayu yang banyak menyumbang kepada pembelajaran bahasa, pengenalan ini diketengahkan secara bertahap-tahap sesuai dengan tahap dan kefahaman pelajar. Kata kunci perkataan-perkataan penting dan ayat-ayat yang ada kaitan dengan ajaran Islam merupakan pendekatan bersepadu yang menghubungkait perktaan-perkataan terpilih dari kata asli Bahasa Arab dan mengaitkannya dalam silibus pengajaran Bahasa Melayu.

Siri Buku Latihan Bahasa Melayu 2

  • Product Code: 7210914123341
  • Availability: In Stock
  • SGD 10.50