Click Create Account (for new customers) or Login (for existing customers). For more details, please view student booklist (Andalus or Cordova) and infographic for new / existing student.
  • Bahasa Arab dan Iqra - Nurseri (Buku 1)
Buku Bahasa Arab dan Iqra menggunakan pendekatan komunikatif (communicative approach). Pendekatan ini merupakan cara penguasaan bahasa secara semula jadi yang mudah dan berkesan. Sukatan buku ini berdasarkan pendekatan tematik (thematic approach). Perbualan dalam setiap tema sangat berkaitan dengan kehidupan seharian pelajar. Pelbagai aktiviti menarik yang melibatkan pelajar juga telah dimuatkan untuk mempertingkatkan mutu pembelajaran agar tidak terlalu berpusatkan guru. Isi kandungan buku ini dipermudahkan mengikut kesesuaian dan keperluan pelajar nurseri iaitu dalam peringkat umur empat hingga lima tahun.
General
publiconly 1

Bahasa Arab dan Iqra - Nurseri (Buku 1)

  • Product Code: 8001780339924
  • Availability: In Stock
  • SGD 6.70

Related Products

Jaluran Aqidah & Akhlak - Nurseri

Jaluran Aqidah & Akhlak - Nurseri

Siri Buku Pendidikan Islam Sepadu Nurseri mengandungi tujuh jaluran iaitu Aqidah, Akhlak, Intelektu..

SGD 9.00

Jaluran Intelektual & Jasmani - Nurseri

Jaluran Intelektual & Jasmani - Nurseri

Siri Buku Pendidikan Islam Sepadu Nurseri mengandungi tujuh jaluran iaitu Aqidah, Akhlak, Intelektu..

SGD 9.00

Bahasa Arab dan Iqra - Nurseri (Buku 2)

Bahasa Arab dan Iqra - Nurseri (Buku 2)

Buku Bahasa Arab dan Iqra menggunakan pendekatan komunikatif (communicative approach). Pe..

SGD 6.70

Tags: KBN