Click Create Account (for new customers) or Login (for existing customers). For more details, please view student booklist (Andalus or Cordova) and infographic for new / existing student.
Siri buku KAJI merupakan pendekatan bersepadu yang menghubungkait perkataan-perkataan terpilih dari Kamus Islam Tematik Andalus dengan bahasa dan makna terkandung dalam Bahasa Arab,Jawi dan Ilmu Bacaan al-Quran. Siri buku KAJI ini juga membuat kaitan dengan ilmu-ilmu pengajiaan Islam seperti Tauhid, Fiqh, Sirah dan Akhlak. Secara am, inisiatif KAJI ini diharap membantu para pendidik dan pelajar fahami dan hayati ugama Islam dengan memahami perkataan-perkataan dan ayat-ayat penting dan kaitannya dengan Bahasa Arab, Jawi dan Al-Quran. Siri buku KAJI - Bahasa Arab Peringkat Rendah menggunakan pendekatan komunikatif yang merupakan kaedah mengenali, memahami dan menguasai bahasa secara fitrah yang mudah dan berkesan. Dengan ini, para pendidik dan pelajar boleh menggunakan pelbagai perkataan dan ayat dalam bahasa dengan senang dan selesa untuk berkomunikasi. Siri buku ini juga menggunakan pendekatan tematik. Pilihan perkataan dan ayat dalam setiap tema ada kaitan rapat dengan faham agama dan ibadah harian serta bersesuaian dengan konteks pelajar peringkat rendah. Pelbagai aktiviti menarik yang fokus kepada pelajar juga disertakan. Pendekatan ini tidak setakat memberi maklumat sahaja tetapi yang lebih utama memberi kefahaman, keyakinan dan kemahiran untuk pelajar memahami dan menggunakan bahasa Arab dalam pertuturan serta menghayati Islam dan ibadah harian.
General
publiconly 1

Siri Buku KAJI Bahasa Arab Darjah 1

  • Product Code: 9121227431536
  • Availability: In Stock
  • SGD 9.00

Tags: kaji