Guideline for Andalus, Cordova and Al-Zuhri students: Click Create Account (for new customers) or Login (for existing customers). Then click the Student's Package tab (Andalus / Cordova / Al-Zuhri) for books/uniform purchase. For more details, please view student booklist (Andalus or Cordova) / infographic / video.

Buku Solat, Panduan Praktikal (peringkat asas lanjutan) menggunakan pendekatan bergambar, serta penerangan yang jelas dan komprehensif. Kandungan buku dibahagikan kepada dua bahagian utama iaitu cara berwuduk dan solat. Peringkat lanjutan ditambah dengan maklumat mengenai cara bersuci dan solat dalam pelbagai keadaan darurat. Selain itu, nas-nas al-Quran dan hadis juga disertakan sebagai pengukuhan fakta. Penyampaian dalam dwibahasa (Melayu dan Inggeris) memudahkan kefahaman pembaca dari latar belakang yang berbeza. Buku ini sesuai bagi semua peringkat umur yang ingin mengukuhkan kefahaman mengenai cara berwuduk dan solat.

Solat Advanced Level - Male | *FOR NEW STUDENTS ONLY

  • Product Code: 2001421553654
  • Availability: In Stock
  • SGD 6.10

Tags: Solat