Guideline for Andalus, Cordova and Al-Zuhri students: Click Create Account (for new customers) or Login (for existing customers). Then click the Student's Package tab (Andalus / Cordova / Al-Zuhri) for books/uniform purchase. For more details, please view student booklist (Andalus or Cordova) / infographic / video.
  • As-Syamail Al-Muhammadiyah keanggunanmu ya Rasulullah (EDISI KEMASKINI)

Profil Lengkap keperibadian Nabi Muhammad s.aw

Buku As-Syamail Al-Muhammadiyah Edisi Kemas Kini Harga Ekonomi adalah naskah berharga yang menghuraikan secara terperinci keperibadian Nabi Muhammad s.a.w berdasarkan hadith-hadith yang direkodkan oleh Imam Tirmidz. Semoga pembaca dapat memanfaatkan himpuan hadith ini dan mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian mengikut sunnah Nabi Muhammad s.a.w.

Buku ini membahaskan 2 aspek kehidupan Nabi Muhammad s.a.w.:

  1. Fizikal ( Khalaqiah) - Tanda Kenabian, rambut, uban, celak, pakaian, aksesori, kasut, cincin, pedang, baju besi, serban dan sarung.
  2. Perilaku (Khuluqiah) - Cara berjalan, duduk, bersndar, bertopang, tidur, makan, minum, wuduk, doa, solat, puasa, membaca Al-Quran, berbicara, ketawa, menangis, bergurau, bersyair, tawaduk, malu, termasuklah ibdah-ibadah yang lain, hubungan sosial dan kehidupan seharian. 

As-Syamail Al-Muhammadiyah keanggunanmu ya Rasulullah (EDISI KEMASKINI)

  • Product Code: 7220121093283
  • Availability: In Stock
  • SGD 29.10

Tags: Sejarah, Islam