Guideline for Andalus, Cordova and Al-Zuhri students: Click Create Account (for new customers) or Login (for existing customers). Then click the Student's Package tab (Andalus / Cordova / Al-Zuhri) for books/uniform purchase. For more details, please view student booklist (Andalus or Cordova) / infographic / video.
  • Teman Siber - Karya Sayembara Cerpen Pelajar Pascamenengah 2008

Cerpen-cerpen yang termuat dalam TEMAN SIBER ini mengandungi tema, persoalan, luahan, pandangan, idea, falsafah, kritikan, gagasan dan pemikiran yang agak luas, dengan meliputi persoalan-persoalan cinta muda-mudi, kasih sayang, harapan anak angkat, moral dan pendidikan, gejala sosial, kekecewaan, akhlak, keinsanan, perjuangan, kebangkitan, semangat, kebertanggungjawaban, agama, jati diri, kepercayaan, kebudayaan, cita-cita dan harapan. Dengan persoalanpersoalan tersebut, jelas menunjukkan para penulis muda ini lebih banyak menimba ilham dan bahan daripada situasi dan konteks sosial dalam zaman yang dilalui mereka.

- Penyelenggara


Sungguhpun muda dalam usia dan baharu dalam dunia penulisan kreatif, mereka menampakkan ketajaman dan keprihatinan dalam pengamatan, pengalaman dan pemerhatian terhadap isu-isu yang membelenggu masyarakat dan trend-trend hari ini. Cerpen-cerpen yang dilahirkan dalam TEMAN SIBER ini menampakkan unsur-unsur kesungguhan, pengetahuan dan kebolehan, iaitu tiga unsur yang penting dan dasar bagi seorang penulis. Cerpen “Teman Siber" yang membawakan persoalan yang mudah dan amat biasa menjadi menarik hati kerana penceritaannya. Penulis dengan jaya “melengah-lengahkan" ceritanya. Penulis tidak terus menjelaskan sebab atau akibat dari segi satu-satu peristiwa atau kejadian tertentu dalam cerita itu timbul. Ini melahirkan ketegangan yang berpanjangan kepada pihak pembaca. Segala gambaran penjelasan adalah berhubungan dengan peristiwa dan watak, dan tiap satunya itu dihidupkan dengar gambaran tingkah laku dan dialog. Di sini, pembaca mungkin akan menimbulkan pertanyaan yang berhubungan dengan kelogikan cerita, iaitu adakah Anisah, seorang manusia biasa, dapat berdialog dengan roh melalui Internet.

- Penyusun & Panel Penilai


Teman Siber - Karya Sayembara Cerpen Pelajar Pascamenengah 2008

  • Product Code: 9502478429662
  • Availability: In Stock
  • SGD 10.70