Guideline for Andalus, Cordova and Al-Zuhri students: Click Create Account (for new customers) or Login (for existing customers). Then click the Student's Package tab (Andalus / Cordova / Al-Zuhri) for books/uniform purchase. For more details, please view student booklist (Andalus or Cordova) / infographic / video.
  • Tafsir al-Munir Juz 'Amma (Soft Cover)
Kitab Tafsir al-Munir yang anda sedang tatp ini merupakan sebuah kitab yang amat berharga dalam bidang tafsir al-Quran. Tafsir al-Munir ini bukan sahaja sesuai untuk digunakan di peringkat pengajian separuh masa di masjid-masjid, malah ia juga sesuai dijadikan bahan bacaan di peringkat sekolah-sekolah sehinggalah ke perngkat universiti. Tafsir ini mempunyai keistimewaan tersendiri. Ia mengadunkan pandangan klasik dan juga moden denga menggunakan bahasa yang sederhana dan tidak terlalu susah. Ia merupakan tafsir kontemporari yang sangat relevan untuk bacaan peringkat. Prof. Dr. Wahbah Mustaffa al-Zuhaily, pengarang Tafsir al-Munir ini merupakan seorang ulama akademis dan tokoh ilmuan Islam tersohor. Berasal dari Damsyik, Syria. Beliau telah menulis sekian banayak kitab menjadi rujukan. Antara yang paling utama ialah al-Fiqh al-Islami [11 jilid], al-Fiqh al-Isami wa Adilatuhu dan lain-lain. Terjemahan Tafsir al-Munir ini telah diusahakan oleh sekumpulan para pensyarah universiti tempatan yang berkaliber. Perterjemahan ini diarap dapat membantu para pembaca mendekati makna dan kandungan ayat-ayat al-Quran dengan lebih mendalam.

Write a review

Please login or register to review

Tafsir al-Munir Juz 'Amma (Soft Cover)

  • Product Code: 9180510986085
  • Availability: In Stock
  • SGD 24.50

Tags: Juz Amma