Guideline for Andalus, Cordova and Al-Zuhri students: Click Create Account (for new customers) or Login (for existing customers). Then click the Student's Package tab (Andalus / Cordova / Al-Zuhri) for books/uniform purchase. For more details, please view student booklist (Andalus or Cordova) / infographic / video.
  • Tarikh Khulafa'

Sejarah kehidupan para khalifah dan kekhilafahan Islam mulai dari al-Khulafa' ar-Rasyidun, Daulah Umawiyah hingga masa Daulah Abassiyah berserta huraian pelbagai peristiwa penting pada masa mereka, prestasi yang mereka raih hingga kejayaan dan kejatuhan zaman kekhilafahan berdasarkan sumber-sumber yang rasmi dan riwayat-riwayat yang sahih.

CLEARANCE SALES 40% OFF.

Tarikh Khulafa'

  • Product Code: 9160405653759
  • Availability: In Stock
  • SGD 32.00
  • SGD 19.20